Marca per a Iniciativa Digital Politècnica

 

ideació del concepte de marca

Treball en equip d'ideació per a la nova marca de les publicacions acadèmiques de recerca i docència de la UPC. La incorporació de les tecnologies digitals, la difusió del coneixement amb un accés modern i flexible i impulsar la visibilitat de la universitat els valors a potenciar.

 

la confluència de les iniciatives fan la identitat

accés -> continguts -> difusió -> creació-> projectes -> professors -> investigadors -> estudiantat -> innovació -> tecnologia -> recerca -> docència -> coneixement -> cooperació -> aprenentatge -> noves tecnologies -> digitals -> projecte comú -> prestigi -> universitat