Instruccions de muntatge col·lecció 2012-13 per a Atron

facilitar el muntatge als operaris

edició de les instruccions de les piques de la nova col·lecció per a Atron® per a facilitar el muntatge

s'incideix en els dibuixos exonomètrics de les peces per a una millor comprensió

s'especifiquen el nombre de peces per al  muntatge, les mides i el temps requerit  

també s'incorporen instruccions d'ús general sobre neteja, responsabilitat del reciclatge del producte i la garantia del mateix.

idiomes: castellà i anglès