Catàleg: la raó de ser i la visió de QMS

la raó de ser de QMS

El catàleg va voler defugir de fotografies estàndard i de detalls excessivament minuciosos dels serveis ofertats.

Es va optar per donar protagonisme als treballadors i treballadores de QMS i per descriure la raó de ser i la visió de QMS: la qualitat, el compromís, l'empatia i l'eficàcia

 

 

Projectes relacionats

Redisseny marca QMS
Manual d'identitat corporativa de QMS